Kontakt

 Stowarzyszenie Klub Sportowy Chodzący Białystok,

15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok.008 (lokal Centrum Druku Futura – na rogu budynku)

NIP 5423341395
Regon 382036950

e.mail: kontakt@ChodzacyBialystok.pl

Prezes Zarządu: Artur Radecki – tel. 601 264 246

Wiceprezes Zarządu: Agnieszka Dąbrowska