I Marsz Trzeźwości Nordic Walking Chodzący Białystok za nami :)

13 kwietnia dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Białegostoku zorganizowaliśmy I Marsz Trzeźwości Nordic Walking Chodzący Białystok.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Pretekstem do zainteresowania mieszkańców techniką nordic walking był Światowy Dzień Trzeźwości, który obchodzimy 15 kwietnia.

Imprezę udało się zorganizować głównie dzięki zaangażowaniu naszej wiceprezes Agnieszki Dąbrowskiej oraz dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Białegostoku.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Zebrało się ponad 40 chętnych.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Impreza rozpoczęła się od pogadanki n/t profilaktyki antyalkoholowej oraz zalet nordic walking jako aktownyści fizycznej wspomagającej profilaktykę i wychodzenie z nałogu.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Następnie odbył się instruktaż n/t prawidłowej techniki nordic walking oraz rozgrzewka prowadzone przez naszą trener Agnieszkę Dąbrowską. 

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Osoby zainteresowane otrzymały kijki i ruszyły wspólnie trasą wzdłuż Białki przez Park Antoniuk.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Po każdym marszu należy przeprowadzić ćwiczenia rozciągające…

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok

Na koniec na ćwiczących czekały owoce i napoje. Mamy nadzieję, że każda następna impreza nordic walking będzie zbierała coraz więcej chętnych.

I Marsz Trzeźwości nordic walking Chodzący Białystok